Resursi

Resursni centar za liderstvo u obrazovanju je internet platforma kreirana sa ciljem da pomogne razvoj modernog i efektivnog liderstva u  obrazovno-vaspitinim ustanovama u Srbiji, kao ključnog preduslova kvalitetnog obrazovanja za sve.

Na ovim stranama moći ćete da se upoznate i detaljno informišete o dinamičnom svetu liderstva u obrazavanju, u međunarodnom i domaćem kontekstu. Imaćete prilike da pronađete brojne međunarodne deklaracije i konvencije, međunarodne i nacionalne strategije i druge razvojne dokumente, akademske i obrazovno-političke tematske analize, evaluacione i istraživačke izveštaje, praktične priručnike i druge stručne tekstove, najave za predstojeće konferencije i druge događaje, kao i linkove ka referentnim institucijama i njihovim razvojnim projektima. Dokumenti su razvrstani prema šest oblasti standarda koje pokrivaju Standardi kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, sa dodatkom sedme grupe dokumenata koja sadrži različita opšta pitanja liderstva u obrazovanju.

Na ovim stranama moći ćete i da se upoznate sa master programima i programima stručnog usavršavanja za lidere u obrazovanju koji su nastali u okviru projekta Master program liderstvo u obrazovanju. Interaktivni deo sajta nalazi se u blog zoni, gde ćete imati prliku da iznosite svoja mišljenja i da diskutujete o mnogim važnim obrazovnim temama.

Resursni centar je rezultat projekta Master program Liderstvo u obrazovanju, kofinansiranog od strane Tempus programa Evropske Unije.