Finalna konferencija projekta EdLead, Univerzitet u Nišu, 17. novembar 2017.

17. novembra 2017., Finalna konferencija EdLead projekta je održana na Univerzitetu u Nišu. Glavni rezultati projekta su predstavljeni: master program, programi profesionalnog razvoja, mobilnosti studenata na Univerzitet u Juvaskuli i Univerzitet u Segedinu, resurs centar i priručnik za direktore. Svi partneri su prisustvovali konferenciji, kao i master studenti, polaznici programa stručnog usavršavanja i drugi zainteresovani za liderstvo u obrazovanju.

Mobilnost studenata MAS Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Segedinu, Madjarska, Univerzitet u Juvaskuli, Finska, 5-11. novembar 2017.

U periodu od 5-11. novembra 2017. godine, dva studijska putovanja su bila organizovana. 12 studenata sa Univerziteta u Kragujevcu i 12 studenata Univerziteta u Novom Sadu su posetili Univerzitet u Segedinu u Mađarskoj, gde su prisustvovali predavanjima, učestvovali u radionicama i posetili četiri škole. Sličan program posete imalo je i 12 studenata sa Univerziteta u Kragujevcu koji su posetili Univerzitet u Juvaskuli u Finskoj u istom vremenskom periodu.

« of 4 »

Druga konferencija Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije ”Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije”, Vrnjacka Banja, 16-17. oktobar, 2017.

Tokom drugog dana nacionalne konferencije ”Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije”, organizovane u Vrnjačkoj Banji, koordinatorka EdLead projekta, Prof. Jelena Teodorović, prezentovala je master program, programe stručnog usavršavanja i druge rezultate EdLead projekta publici od vise stotina direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Poseta TEMPUS kancelarije EdLead projektu, Univerzitet u Kragujevcu, 6. jun 2017.

6. juna 2017. godine, TEMPUS kancelarija u Srbiji je održala regularan monitoring sastnak sa EdLead projektom u rektoratu Univerziteta u Kragujevcu. Tokom celodnevnog sastanka, rezultati projekta, i posebno napredak od srednjoročnog izveštaja, su bili prezentovani. Projekat je dobio pozitivne povratne informacije od TEMPUS kancelarije. Pored partnerskih institucija iz Srbije, projektu su prisustvovali i studenti master programa Liderstvo u obrazovanju sa Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Novom Sadu.

Osmi medjunarodni simpozijum za direktore osnovnih i srednjih skola “Nove tendencije u upravljanju skolom”, Kopaonik, Srbija, 9-12. april 2017.

Tokom međunarodne konferencije ”Nove tendencije u upravljanju školom”, organizovane na Kopaoniku, koordinatorka EdLead projekta, Prof. Jelena Teodorović, prezentovala je master program, programe stručnog usavršavanja i druge rezultate EdLead projekta publici od vise stotina direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Obuke direktora mentora, Univerzitet u Novom Sadu, 30. januar – 2. februar 2017.

U periodu od 30. januara do 2. februara, održane su obuke za 46 direktora mentora izabranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (podeljenih u dve grupe). Teme obuka su bile mentorstvo i facilitacija. Obuke su držali dr Mika Risku sa Univerziteta u Juvaskuli u Finskoj i dr Vladimir Džinović sa Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda. Domaćin je bio Univerzitet u Novom Sadu.

Obuke prosvetnih savetnika, Univerzitet u Novom Sadu, 15-28. januar 2017.

U periodu od 15. do 28. januara 2017. godine, obučeno je 100 prosvetnih savetnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (podeljenih u četiri grupe) u oblasti liderstva u obrazovanju, kako bi bili kompetentniji da savetuju i vrednuju škole. Obuke su vodili eksperti sa partnerske institucije, Univerziteta u Segedinu. Obuke su se održavale na Univerzitetu u Novom Sadu.

Programi stručnog usavršavanja za direktore, Jagodina, Beograd, Niš, jesen 2016. – leto 2017.

U periodu od oktobra 2016. do jula 2017. godine, 195 direktora, zamenika direktora, nastavnika, pedagoga i psihologa iz škola širom Srbije, pohađalo je programe stručnog usavršavanja koje su razvili Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Nišu. Univerzitet u Kragujevcu je razvio dva seminara: Upravljanje obrazovnim institucijama deo 1 (2 dana) i Upravljanje obrazovnim institucijama deo 2 (3 dana) i držao je obuke za po dve grupe polaznika (jednu u Jagodini, jednu u Beogradu) za svaki seminar, (ukupno 10 dana). Univerzitet u Beogradu je razvio dva seminara – Partnerstva i komunikacija (7 dana) i Razvoj ljudi u organizaciji (7 dana), i držao je obuke za po jednu grupu polaznika za svaki seminar, oba puta u Beogradu (ukupno 14 dana). Univerzitet u Nišu je razvio jedan seminar – Akciona istraživanja (3 dana) koji je držao za tri grupe polaznika, jednu u Jagodini i dve u Nišu (ukupno 9 dana).

POČETAK NASTAVE NA MASTER PROGRAMU LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

Po upisu, prva generacija studenata master programa (30 n Univerzitetu u Kragujevcu i 25 na Univerzitetu u Novom Sadu) je počela da pohađa nastavu. Za studente na Univerzitetu u Kragujevcu, nastava je počela 15. oktobra 2016, dok je za studente Univerziteta u Novom Sadu nastava počela u februaru 2017. godine. U prvom semestru, studenti na obe institucije su slušali četiri obavezna predmeta: Uvod u liderstvo u obrazovanju, Upravljanje obrazovnim institucijama, Pedagoško liderstvo, Razvoj ljudi u organizaciji. U drugom semestru, studenti su birali dva od pet izbornih predmeta: Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi, Upravljanje podacima i projekima, Partnerstva i komunikacija, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Finansije, pravo i administracija u obrazovanju. U okviru predmeta Praksa, studenti su se takođe bavili akcionim istraživanjima. Video-konferensing je korišćen između različitih lokacija kako bi studenti mogli da pohađaju nastavu tamo gde im je najbliže. Profesori sva četiri partnerska univerziteta u Srbiji su predavači na programu. Nastava se sastoji od predavanja, diskusija, studija slučaja, analiza video klipova, radionica, praktičnih zadataka, i slično.

 

« of 3 »

Prijemni ispit za školsku godinu 2016/2017, Master akademski program Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, oktobar 2016.

U oktobru 2016. godine, na Univerzitetu u Kragujevcu i Univerzitetu u Novom Sadu održan je prijemni ispit za master program Liderstvo u obrazovanju.
Detaljni izveštaji o prijemnom ispitu su dati u pdf fajlovima ispod.

 Izveštaj o upisu studenata na master program Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Kragujevcu
 Izveštaj o upisu studenata na master program Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Novom Sadu

 

« Older Entries